VÝZVA: Kniha roku Sardenu 2019 + Kniha pětiletky 2015–2019

Článek od: Jan Křeček - 02.01.2020

Vážení přátelé, milí čtenáři,

již popáté touto dobou oslovujeme recenzenty, spisovatele a další zajímavé osobnosti spojené s fantastickou literaturou s anketou Kniha roku Sardenu. Po předloňských debatách jsme zavedli několik opatření, jedno z nich byl i pokus rozšířit základnu respondentů o čtenáře Sardenu. Byl to pokus středně úspěšný (několik čtenářů se ozvalo, ale nebylo to nijak masové), uvidíme, jak se zadaří letos s možností hlasovat nejen pro knihy vydané r. 2019, ale i pro to nejlepší z posledních pěti let. 

Prosíme o následující:

1. Jmenujte jednu až tři knihy z oblasti fantastiky, které jste v roce 2019 četli a které vás zaujaly.
2. Chcete-li, přidejte krátký komentář.
3. Zmiňte, pokud jste se na knize jakkoliv podíleli (autorsky, redakčně, překladem, korekturami…).
4. Zopakujte totéž, ovšem s knihami, které vyšly v letech 2015–2019. Které knihy z těchto let vám utkvěly v paměti a považujete je za zásadní?
5. Uveďte své jméno a „hodnost“, tedy jak chcete být uvedeni (např. spisovatelka, redaktor, fan, překladatelka…).
6. Odpovědi zašlete do 2. února 2020 na adresu denik.sarden@gmail.com.

Všechny odpovědi budou pubikovány. Jde o anketu, doporučení lidí, kteří se v žánru orientují, dalším lidem. Nejde o ceny, o žebříček, o „nejlepší knihy roku“. Cílem ankety je vytvořit síť zajímavých knižních tipů (pokud možno za právě uplynulý rok, ale ne nutně).

Pro snazší orientaci v tom, co považují oslovení přispěvatelé za podstatné, zveřejníme také výsledky – tedy v anketě nejčastěji zmiňované tituly. Z pochopitelných důvodů započteme do výsledného součtu pouze ty knihy, na kterých se přispěvatelé nepodíleli, a ty tituly, které vyšly v roce 2019 v češtině v prvním vydání (respektive v letech 2015–2019 v češtině v prvním vydání). Pokud bude tipů víc než tři, započítáme první tři z výčtu. Pokud bude zmíněno, že danou knihu přispěvatel nedoporučuje, samozřejmě nebude do výsledků započítána, ale nedoporučující komentář bude zveřejněn.

Vzhledem k tomu, že Sarden je založen na dobrovolné práci, nejsme schopni jakkoliv honorovat ani případné vítěze ankety, ani respondenty. Spoléháme v tomto na Vaši dobrou vůli. Pokud nám do ankety přispějete, budeme to brát jako souhlas se zveřejněním odpovědi. Vezměte, prosím, na vědomí, že příspěvky mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Pro zájemce a z inspiračních důvodů odkazuji na dřívější ročníky:
2018 – komentáře: http://www.sarden.cz/2019-03-11-1700/literatura-kniha-roku-sardenu-2018-...
2018 – výsledky: http://sarden.cz/2019-03-13-1700/literatura-kniha-roku-sardenu-2018-vysl...
2017 – komentáře: http://www.sarden.cz/2018-02-26-0032/literatura-kniha-roku-sardenu-2017-...
2017 – výsledky: http://www.sarden.cz/2018-02-27-1108/literatura-kniha-roku-sardenu-2017-...
2016 – komentáře: http://www.sarden.cz/2017-02-13-0909/literatura-kniha-roku-sardenu-2016-...
2016 – výsledky: http://www.sarden.cz/2017-02-14-0048/kniha-roku-sardenu-2016-vysledky
2015 – komentáře: http://www.sarden.cz/2016-03-08-0026/anketa-kniha-roku-sardenu-komentare
2015 – výsledky: http://www.sarden.cz/2016-03-07-0017/anketa-kniha-roku-sardenu-vysledky

Přejeme fantastický rok 2020!

Sarden

Přidat komentář