VÝZVA: Kniha roku Sardenu 2018

Článek od: Jan Křeček - 31.12.2018

Vážení přátelé, milí čtenáři,

již počtvrté touto dobou oslovujeme vybrané osobnosti s anketou Kniha roku Sardenu. Po loňských debatách (více zde:https://www.sarden.cz/2018-02-28-1647/publicistika-rozhnevane-mlade-ankety) zkoušíme anketu rozšířit o nové respondenty. Je to vše velmi jednoduché. Co tedy udělat?

1. Jmenujte jednu až tři knihy z oblasti fantastiky, které jste v roce 2018 četli a které vás zaujaly.

2. Chcete-li, přidejte krátký komentář o zvolených titulech.

3. Zmiňte, pokud jste se na knize jakkoliv podíleli (autorsky, redakčně, korekturami…).

4. Uveďte své jméno a „hodnost“, tedy jak chcete být uvedeni (např. spisovatelka, redaktor, fan…).

5. Odpovědi zašlete do 31. ledna 2019 na adresu denik.sarden@gmail.com.

6. Přepošlete tuto zprávu lidem, o kterých se domníváte, že mají k fantastice co říci.

Všechny odpovědi budou publikovány. Jde o anketu, doporučení lidí, kteří se v žánru orientují, dalším lidem. Nejde o ceny, o žebříček, o „nejlepší knihy roku“, cílem ankety je vytvořit síť zajímavých knižních tipů (pokud možno za právě uplynulý rok, ale ne nutně).

Jak bylo řečeno, zveřejněny budou všechny komentáře. Pro snazší orientaci v tom, co považují oslovení přispěvatelé za podstatné, zveřejníme také výsledky – tedy v anketě nejčastěji zmiňované tituly. Z pochopitelných důvodů započteme do výsledného součtu pouze ty knihy, na kterých se přispěvatelé nepodíleli, a ty tituly, které vyšly v roce 2018 v češtině v prvním vydání. Pokud bude komentář od jednoho přispěvatele obsahovat čtyři a více tipů, započítáme první tři. Pokud bude zmíněno, že danou knihu přispěvatel nedoporučuje, samozřejmě nebude do výsledků započítána.

Vzhledem k tomu, že Sarden je založen na dobrovolné práci, nejsme schopni jakkoliv honorovat ani případné vítěze ankety, ani respondenty. Spoléháme v tomto na dobrou vůli přispěvatelů. Pokud nám do ankety přispějete, budeme to brát jako souhlas se zveřejněním odpovědi. Vezměte, prosím, na vědomí, že příspěvky mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Pro zájemce a z inspiračních důvodů odkazuji na dřívější ročníky:

2017 – komentáře: http://www.sarden.cz/2018-02-26-0032/literatura-kniha-roku-sardenu-2017-komentare

2017 – výsledky: http://www.sarden.cz/2018-02-27-1108/literatura-kniha-roku-sardenu-2017-vysledky

2016 – komentáře: http://www.sarden.cz/2017-02-13-0909/literatura-kniha-roku-sardenu-2016-komentare

2016 – výsledky: http://www.sarden.cz/2017-02-14-0048/kniha-roku-sardenu-2016-vysledky

2015 – komentáře: http://www.sarden.cz/2016-03-08-0026/anketa-kniha-roku-sardenu-komentare

2015 – výsledky: http://www.sarden.cz/2016-03-07-0017/anketa-kniha-roku-sardenu-vysledky


Přejeme do nového roku fantastické zážitky a kupu dobrých knih!

Sarden

Přidat komentář