PR+SOUTĚŽ: Poviedka Istroconu predlžuje uzávierku

Článek od: Anonym - 30.07.2013

Poviedka Istroconu je literárna súťaž, ktorú od roku 2007 usporadúva medzinárodný festival science fiction, fantasy, hororu a spoločenských hier IstroCON. Tento rok je prvý krát spoluorganizátorom vydavateľstvo Martin Králik - Rogerbooks. Súťaž má dve témy - vesmírna loď a ihla, no autori môžu poslať poviedku aj na inú tému do tretej kategórie - voľná téma. Pôvodná uzávierka 1. augusta sa mení na 14. august. Oproti pôvodnému vyhláseniu sa zmenila aj e-mailová adresa a doladilo sa prihlasovanie.

Súťaže sa môžu zúčastniť poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré neboli do vyhlásenia jej výsledkov publikované tlačou ani elektronicky. Vyhlasovanie sa uskutoční 13. až 15. septembra 2013 na IstroCONe a do tohto termínu poviedky nesmú byť poslané do inej súťaže. Maximálny rozsah súťažných textov je 15 normostrán (27 000 znakov vrátane medzier), pričom počet súťažných príspevkov od jedného autora nie je obmedzený. Ako sme už písali, uzávierka je 14. 8. 2013, pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky - o osude príspevkov doručených tesne po uzávierke sa administrátor dohodne s autorom. Organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik – Rogerbooks.

Pred poslaním poviedky je potrebné vyplniť registračný formulár na adrese www.comics-salon.sk. Následne ju zaslať vytlačenú v štyroch kópiách na adresu OZ AnimeCrew, Mánesovo námestie 6, Bratislava a obálku označiť heslom Poviedka Istroconu 2013. Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať elektronickú verziu poviedky vo formáte rtf, odt alebo doc na adresu poviedka.istroconu@gmail.coma priložiť k nej prihlášku do súťaže, ktorú nájde na adrese docs.google.com/document. V prihláške autor nesmie zabudnúť uviesť kategóriu, v ktorej chce poviedka súťažiť (voľná / téma vesmírna loď / téma ihla).

Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.

Přidat komentář