Lovecraftovy houbičky dvakrát jinak

Článek od: Martin Novák - 10.02.2022

Kratičký příběh úvodem

„Ne, nezemřelo to, co věčně odpočívá,
a dlouhý věků běh i smrtí smrti bývá.“

H. P. Lovecraft, Volání Cthulhu, překl.: Ondřej Neff

Tyto (doslova) nesmrtelné verše zná v nějaké podobě téměř každý fanoušek H. P. Lovecrafta. Pokud náhodou nevlastníte proslulý Necronomicon šíleného Araba Abdula Alhazreda, můžete se s nimi setkat v některém z nesčetných vydání Volání Cthulhu nebo na mnoha fanouškovských serverech a fórech diskutujících Lovecraftovo dílo.

Je to definice hrůzy z neuchopitelnosti nezměrného kosmu – která se protíná celou jeho tvorbou – zkoncentrovaná do dvou krátkých veršíku.

Miluju je.

O to víc mě potěšilo, když jsem se dozvěděl o Houbách z Yuggothu, Lovecraftově básnické sbírce, která u nás v roce 2019 vyšla hned ve dvou českých překladech.

Koupě byla jasná. Volba už těžší.

Na jedné straně stála velká kniha celostránkových ilustrací v pevné matné vazbě potažené látkou od Volvox Globator za pět set, na straně druhé knížka nakladatelství Straky na vrbě – drobnější, skromnější a třikrát tak levná.

Tehdy (přiznávám) rozhodla cena.

Naštěstí se obklopuji lidmi s podobně zvráceným smyslem pro literaturu. Tak se mi (Zcela zdarma!) po dvou letech dostal do ruky i překlad druhý – ona krásná matná látková vazba za pět set – a spolu teď můžeme zjistit, zdali jsem svou koupí neprohloupil. A jestli za to ty Houby vůbec stály!

I. Houby z Yuggothu

„H. P. Lovecraft nebyl velký básník,“ píše S. T. Joshi ve své předmluvě k Houbám. Podobně se vyjadřuje i český publicista a překladatel Ivan Adamovič, když říká: „… jeho poezie se kvalitou nemohla měřit s jeho povídkovou tvorbou a je nyní vcelku právem zapomenuta.“

Můžu souhlasit?

Houby z Yuggothu je básnická sbírka žánru weird fiction. V šestatřiceti sonetech nás Lovecraft zavede zpátky na známá místa svého šíleného kosmu. Navštívíme stinný Innsmouth, tajuplná zákoutí novoanglického venkova, ale i planety a světy snových sfér, které si běžný smrtelník nedokáže představit. Setkáváme se se slepým Azathothem, plíživým Nyarlathotepem, nočními zebouny a dalšími božstvy a netvory mýtu Cthulhu. A tím vším se line podivný odér nepopsatelných divů, obskurních oblud a neuchopitelných vizí se špetkou hutné atmosféry podivna.

Prostě starý dobrý Lovecraft – přesně takový, jakého znám z povídek a novel.

Co však básně přinášejí navíc, je nakouknutí do autorova nitra, mysli a tvůrčího procesu, za kterého celý mýtus (zkompletovaný až po spisovatelově smrti jeho pokračovateli) vznikal. Setkáváme se tu s metafysickými úvahami (Spojitosti/Souvislost), obrazotvornou lyrikou (Očekávání, Nostalgie), snovými vizemi (Poznání, Odcizení), autobiografickými prvky (Holubí letci, Noční zebouni), ale i s lyrickoepickými kousky, které na žalostném prostoru čtrnácti veršů dokáží vybudovat svébytný příběh s napětím (Kniha, Zamanův kopec, Okno). To vše Lovecraftovu prozaickou tvorbu nejen zrcadlí, ale navíc prohlubuje.

Kvalitu stylu a formy veršů originálu nemůžu posoudit (v tomto ohledu jsem bohužel odkázán na české překlady, které rozebírám níže), protože hned v první básni (přiznávám) jsem musel minimálně třikrát sáhnout po slovníku (jmenovitě u pojmů lozenge, cobwebbed a roof-congeries, přičemž o jednom z nich jsem pochyboval, že je anglicky). Nutné však zdůraznit, že se jedná o Lovecraftovy nejlepší básně z pohledu metra, volby slov, představivosti i plynulosti textu (jak píše S. T. Joshi), přestože sám autor je nazval „pseudo-sonety“ (neboť se nedrží metrických pravidel sonetu shakespearovského ani italského).

Po obsahové stránce mě nadchla silná atmosféra, jakou Lovecraft kolem veršů buduje. Básně protínají silné emoce, děs, tíseň, tajuplnost, ale i kouzelnost, která vyvolává onen „pocit úžasu“ pro fantastiku tolik klíčový.

Nejvíc mě však potěšil již výše zmíněný návrat do známých míst. Fanoušci a znalci mýtu Cthulhu se můžou bavit hledáním souvislostí a nejrůznějšími odkazy na bytosti a postavy z Lovecraftových povídek, které Houby z Yuggothu nejen dokreslují, ale také rozšiřují (například báseň Staří známí/Spřaženci, která tvoří malý „prequel“ k povídce Hrůza v Dunwichi).

Bohužel tento kontext je také největší slabinou díla. Těžko si představuji, jak by se Houby četly čtenáři do Lovecrafta nezasvěcenému či bez znalosti klíčových protagonistů a mytologie Cthulhu. Protože Houby nepřináší do Lovecraftova světa nic nového a pouze těží z již existujících motivů, může být kniha sama o sobě matoucí a těžko uchopitelná.

Chybělo mi také nějaké vnitřní provázání sonetů. Přestože první tři (Kniha, Honba, Klíč) zdánlivě rozvíjejí jednu příběhovou linku, následující básně se od ní odklání a autor na nás vrší jeden výjev za druhým bez zdánlivé souvislosti (kterou čtenář opět může nalézt jedině v obecném kontextu).

H. P. Lovecraft vskutku nebyl velký básník, pokud jeho verše budeme porovnávat s poezií jeho současníků (jako například s C. A. Smithem, který jej v mnohém inspiroval). V mých očích však jeho poezie kvality jeho povídkové tvorby dosahuje, neboť ji nejen doplňuje, ale také rozšiřuje a stává se tak nedílnou součástí proslulého mýtu Cthulhu, do kterého i současní mladí autoři stále přispívají novátorskou (i poetickou) tvorbou.

A zapomenuta rozhodně není! Alespoň ne u nás, o čemž svědčí hned dva nedávné české překlady.

II. Česká poetika na houbičkách

Překladatel poezie stojí před těžkou volbou – Zachovat význam originálu na úkor poetiky překladu, anebo vytvořit svébytnou báseň originálem pouze inspirovanou? Nejčastější volbou bývá kompromis, přičemž hranice mezi jedním a druhým je velice tenká (o čemž svědčí například Havran E. A. Poea a jeho ŠESTNÁCT českých překladů).

Překlad Hub z Yuggothu Tomáše Kratochvíla pod záštitou nakladatelství Straky na vrbě se vydal cestou přebásnění. A až na pár rytmických a metrických faulů se mu to celkem zdařilo.

Malé knížečce v lesklém pevném přebalu dominuje obsáhlá předmluva S. T. Joshiho, která mi pomohla zorientovat se v zařazení sonetů do kontextu Lovecraftovy tvorby. Potěšil mě i závěrečný doslov samotného překladatele, který nabízí hned několik interpretací básní a jejich uvedení do vzájemné souvislosti. Oproti výtisku od Volvox Globator (jemuž se věnuji níže) nabízí tato verze mimo sonety i několik Lovecraftových starších veršů navíc.

To vše doplňují detailní ilustrace Martina Milana (viz obr. 1), které i na poměrně malém prostoru dokáží upoutat.

Jako fanoušek české poezie jsem ale nejvíce ocenil svébytnost přebásněného textu, který obstojí i nezávisle na originálu. T. Kratochvíl volně a ladně přednáší tísnivé verše, místy archaickým jazykem umocňuje atmosféru a rytmikou dosahuje leckdy až máchovských nálad.

To nejlépe vyjádří tato ukázka:

„Zimní soumrak, za vížkami plaje,
za komíny, jež se kolem tyčí,
ke ztraceným časům bránu vztyčí,
s tužbou dávných divů krásou hraje.
Dychtivě v něm hoří dávna taje,
zvouce ku výpravě plné strachu;
cesty sfingy lemují v tom nachu,
cesty jdoucí tam, kde končí báje.“

H. P. Lovecraft, Houby z Yuggothu, XIII. Hesperida (úryvek), překl.: Tomáš Kratochvíl

Snaha o přebásnění však nevyhnutelně vede ke změně významů. To se naštěstí týká jen drobností a nikde jsem nenarazil na místo, kde by to originálu vysloveně škodilo. Hůře už na tom jsou časté básnické fauly, kterých se překladatel dopouští, a které ruší plynulost a čtivost jinak poutavého textu. Místy nesedí metrika, sem tam hapruje rytmus a některá slova se zkrátka a jednoduše (ať jsem se snažil sebevíc) nerýmují.

Nevýhodou výtisku pro mě byla také absence obsahu – a to především když jsem se chtěl k nějaké básni vrátit a musel pokaždé prolistovávat celou knihu. Podobně jsou na tom i vysvětlivky k jednotlivým básním, které najdete úplně vzadu, ale u básní samotných k nim chybí odkazy, což opět znepříjemňuje orientaci.

Práci T. Kratochvíla na Houbách z Yuggothu tedy vnímám jako poměrně zdařilý pokus o první kompletní české přebásnění tohoto díla, kterému však ubližuje spousta drobných kosmetických vad. Doufám, že toto není pokus poslední a že se Houby (stejně jako Havran) dočkají minimálně ještě šestnácti. U básní platí: co překladatel, to nový pohled, a přestože H. P. Lovecraft nedosahuje poetické velikosti E. A. Poea, jeho vliv na současný vývoj science-fiction a fantasy horroru je srovnatelný, ne-li větší.

III. Kráska v drahém rubáši

Český překlad Vikiho Shocka od nakladatelství Volvox Globator se vydal cestou opačnou: Nerýmované, doslovné přetlumočení originálu s cílem zachovat původní smysl sdělení. I to s sebou však přináší jisté problémy.

Toto vydání zaujme v první řadě vizuálem: Velké čtvercové rozměry, matná vazba potažená látkou a ozdobný font písma jako vytržený ze stránek Necronomiconu. Každou báseň navíc doprovázejí působivé celostránkové černobílé kresby Františka Štorma (viz obr. 2, ilustroval mj. i Lovecraftovy Spisy), které svým abstraktním stylem, groteskním vizuálem a tísnivou atmosférou básně bezvadně doplňují.

Kniha příjemná na pohled i na dotek.

Po otevření následuje stručnější (oproti verzi od Strak) a méně kritická předmluva Radima Kopáče, která fanoušky taktéž potěší velice obecným zařazením Hub do celkové tvorby H. P. L. Přesnost prozaického překladu V. Shocka oproti přebásnění T. Kratochvíla působí srozumitelněji, dává v angličtině méně zdatnému čtenáři možnost lépe uchopit příběh, a navíc neubližuje originálu a zachovává jeho význam a smysl autorova sdělení.

To však na úkor svébytnosti českého textu, který tak originálu přispívá spíše jen jako doplněk. Přeložené verše postrádají zvukomalebnost, čímž se ochuzují o silnou atmosféru, kterou Lovecraftovy sonety přetékají. Prozaické čtení vyzní občas těžkopádně a suše a často z něj bývá cítit, že jde o „pouhý“ doslovný překlad.

To opět nejlépe vyjádří ukázka (pro srovnání znovu báseň Hesperida, viz ukázka předchozí):

„Západ zimního slunce, planoucí nad špičkami věží
a komíny napůl vydělenými z této nudné sféry,
otvírá veliké brány k jakémusi zapomenutému roku
prastarých nádher a božských tužeb.
Zraky, čekající, planou v těchto bohatých požárech,
naplněných dobrodružstvím a ne zcela beze strachu;
řada sfing, které jasně rýsují cestu
přímo ke zdem a věžičkám rozechvělým směrem k lyrám v dálce.“

H. P. Lovecraft, Houby z Yuggothu, XIII. Hesperia (úryvek), překl.: Viki Shock

Další nedostatek oproti vydání od Strak vidím v absenci vysvětlivek, bez nichž jsou sonety pro neznalce Lovecraftova díla matoucí. Autor v nich často odkazuje na místa, události, témata a bytosti ze své povídkové tvorby a jejich neznalost básním ubírá na údernosti.

A když už jsme u toho porovnávání, nelze poukázat na cenu, která je oproti vydání od Strak téměř trojnásobná (což je však vzhledem k vizuálu a grafickému zpracování knihy pochopitelné).

Překlad Vikiho Shocka bych tedy doporučil spíše čtenářům, kteří nejsou příliš zdatní v porozumění anglické poezie, ale chtějí se co nejblíže seznámit s originálním vyzněním textu, anebo těm, kteří v angličtině zdatní jsou a český překlad berou pouze jako doplněk (a případnou nápovědu).

A pokud si potrpíte na grafický design – tahle kniha se vám bude na poličce vyjímat!

A stálo to za to?

Ano. Koupí lacinějšího, skromnějšího vydání nakladatelství Straky na vrbě rozhodně nelituju. Přestože překlad Hub T. Kratochvíla místy pokulhává, jedná se o první zdárný a atmosférou nabytý český pokus o přebásnění tohoto dlouho opomíjeného díla a kontext ohledně Lovecraftovy básnické tvorby, který mi kniha poskytla (a ze kterého jsem v mnohém čerpal i při psaní této recenze), je k nezaplacení.

Výtisk nakladatelství Volvox Globator v překladu Vikiho Shocka bych naopak doporučil sběratelům designově vábivých knížek, či znalcům angličtiny, kteří berou český překlad pouze jako případnou nápovědu a hezký doplněk.

Oba tituly si zaručeně najdou své fanoušky a na trhu obhájí své právoplatné místo. Z podstaty přístupu k překladu si nekonkurují, naopak se vzájemně doplňují a já věřím, že by se jednoho dne mohly stát inspirací další generaci českých básníků a překladatelů se zvrácenou vášní pro Lovecraftovo podivno.

A pokud stále váháte, můžete se rozhodnout podle ceny. Na tom přece není nic špatného.


H. P. Lovecraft
Houby z Yuggothu / Fungi from Yuggoth

Nakladatelství: Straky na vrběVolvox Globator
Jazyk: dvojjazyčné (anglicky/česky)
Český překlad: Tomáš Kratochvíl / Viki Shock
Ilustrace: Martin Milan / František Štorm
Rok vydání: 2019
Vazba: pevná, lesklá / pevná, matná
Rozměr: 120 x 170 mm / 240 x 240 mm
Počet stran: 152 / 84
Cena: 179,- / 536,-

 

 

Komentáře

Děkuji za zajímavý rozbor.

Za zmíněnou absenci obsahu se coby nakladatel poněkud stydím, ale nějak mne nenapadlo, že by byl u tenké knížky plné jednostránkových básní potřeba. Prostor na něj by byl s využitím prázdné zadní předsádky, tak budu-li jednoho dne dělat ještě třetí vydání, zvážím jeho zařazení.

Je to škoda, když se chce čtenář k nějaké básni vrátit a musí pokaždé prolistovat všechny stránky (i několikrát, protože ji snadno přehlédne), ale je to zároveň jenom detail, který nejvíc ocení asi recenzent :D

Asi to bude tím, že já sám si moc dobře nepamatuji názvy, tudíž bych si musel stejně básněmi prolistovat, protože si daleko spíše zapamatuji první verše. Ale jak jsem psal, jestliže bude ještě nějaký dotisk, zvážím to.

Přidat komentář