PR+LITERATURA: Tajná kniha Šerosvitu

Článek od: Anonym - 28.05.2011

V Praze dne 26. května 2011 – MĚSTSKOU DUCHAŘSKOU FANTASY S HOROROVÝMI PRVKY napsal kolektiv pěti českých autorek, Karolina Francová, Sanča Fülle, Vilma Kadlečková, Lucie Lukačovičová, Julie Nováková neobvyklou metodou. Každá z autorek napsala dvě až čtyři povídky, které dohromady skládají napínavý příběh. Ilustroval Jan Dřevíkovský.

Vydal Albatros, počet stran 256, cena 299 Kč.

Před dávnými lety, tak dávno, že si to lidé nepamatují ani skrz báje a mýty, byly křehkým mostem spojeny dva rozdílné světy. Náš, svět lidí, a druhý, dnes již až na výjimky zapomenutý. Svět otisků a pavučin, mlhy a věčného větru, závislý na existenci našeho světa a lidské civilizace; svět přízraků.

Děj tajné knihy Šerosvitu se odehrává v Čechách v naší současnosti, dokonce v několika konkrétních městech, ale také v zásvětí – v Říši šera. Je příběhem dvou míšenců, bratra a sestry, kteří od sebe byli v dětství odděleni, on vyrůstal v  Šerosvitu, ona v Liberci. Oběma je jim v patách Vymítač ze Šerosvitu, jehož jediným úkolem je udržet oba světy od sebe oddělené.

Co je vlastně Šerosvit, míšenci, Vymítač? Co když kromě našeho světa existuje svět přízraků – Šerosvit, ne jako „pohádková říše“, ale jako další vrstva reality, navázaná na náš svět? Svět přízraků, který vznikl v důsledku duševní činnosti lidí a jehož existence je podmíněná existencí lidské civilizace, protože ta mu dodává energii a umožňuje jeho neustálou obnovu…

Tento svět se s naším kryje jako posunutý obrázek. Kopíruje vše lidské, jen všechno, co náleží do lidského světa, se v něm jeví přízračně. V tom světě se ve věčně vanoucím Odlivu na třpytivých vláknech připevněných k našemu světu vznášejí přízračná města – Starověžka (Praha), Zlatolibra (Liberec), Har Tavor (Tábor)... Žijí v něm přízraky. Rodí se z lidských emocí a lidskými emocemi se živí. Lidi potřebují, a zároveň se jich k smrti bojí.

Každá povídka je koncipovaná tak, aby předkládala samostatný příběh, ale zároveň obsahuje i část dalšího příběhu společného. Čtenáři by se tento příběh měl spojit do celku po přečtení celé knížky. Každá z autorek se své části zhostila svým svébytným způsobem. S ohledem na to, že dvě z autorek jsou orientalistky, prolínají se celou knížkou barvité odkazy na Orient, především Čínu a Japonsko (jedna z vedlejších postav je kupříkladu liščí démon).

Odkaz na soutěž, galerii a další informace o knize.

Přidat komentář