RECENZE: Eléonore Devillepoixová, Bezvětrné město. Kniha druhá

Článek od: Tereza Kučírková - 04.11.2022

Eléonore Devillepoixová nastavila svou prvotinou Bezvětrné město laťku nesmírně vysoko. Druhý díl duologie na sebe naštěstí nenechal dlouho čekat. Jeho počáteční stránky vedou čtenáře do děje následujícího jen pár dní po událostech knihy první.

Město kouzelníků zahalené kopulí, jež jej držela v perfektním klimatu, se po nájezdu Amazonek zhroutilo. Kouzelníci jsou zadrženi a kopule popraskala. Hlavní hrdinka, třináctiletá Arka, prchá z Hyperboreje a vydává se zpět do pralesa Amazonek. Tento dějový zvrat umožnil autorce seznámit čtenáře detailněji se zbytkem svého světa. První kniha se téměř výhradně odehrávala v Bezvětrném městě. Po jeho pádu se ale před čtenáři rozprostírá celá barvitá, i když drsná Arkádie. Ledové Rifejské hory nemají slitování a nepozorní poutníci kloužou po ledovcích do temnot. Prales Amazonek je sice svými teplotami příznivější, zato zákony lítých válečnic nenechají nikoho na pochybách, že se jedná o nelítostný kmen. Když se Arka vrátí do pralesa, ze kterého téměř před dvěma lety během požáru utekla, setkává se s nedůvěřivostí a odměřeností. Z úst staré, vysloužilé bojovnice se dozvídá mnohá tajemství. Co se stane, když se Amazonce narodí chlapec? Co se stane, když neuposlechne rozkaz, nebo hůř, když se zamiluje?
Arčin bývalý mentor, kouzelník Lastyanax, provází čtenáře zbořeným městem, ve kterém kvete chudoba a hladomor. Podhoubí pro zvětšující se kriminalitu a vzrůstající obliba v omamných drogách podlamují odolnost obyvatel ještě víc. Zahalený do kožešin však Lastyanax osnuje plán, jak svrhnout nově nastolený systém vedení města a uvězněné kouzelníky zachránit. Cesty Lastyanaxe a Arky se znovu střetnou a vyústí v zdánlivě sebevražednou akci.

Velkým plusem je originální uchopení magie, oproti jiným fantasy knihám o poznání techničtější. Kreslení pečetí a využívání mechanomagických vynálezů stojí kouzelníky jejich duševní energii, animu. V boji je magie jen jedním z možných prostředků a její využivatelé tak nejsou nadřazeni ostatním a jsou stejně zranitelní. Tento osvěžující přístup ke kouzlům má i výhodu, že čtenář netuší, jak střety nastíněné v příbězích skončí. Převaha magie nad mečem zkrátka není tak dominantní.

Ač jsou politické machinace a vztahy postav spletité, není problém se do knihy začíst. První stránky jsou věnované krátkému připomenutí postav a shrnutí děje z prvního dílu. Příběh má poměrně pomalý rozjezd, který v poslední třetině vyprávění naopak eskaluje do rychlé akce plné zvratů. V zápletce dostávají větší prostor vedlejší postavy a jejich dílčí osudy, hlavní příběh ale neupadá do pozadí.

Autorčin způsob psaní je velmi čtivý a imaginativní. V tomhle svižném, originálním dobrodružství stojí za povšimnutí i jeho celkový styl, který během Arčina vyprávění odpovídá young adult, ale často přechází v regulérní fantasy plnou krutých scén. Eléonore Devillepoixová završila své vyprávění vskutku důstojně a naservírovala jízdu hodnou předpovědí bájného Ledového hada.

Bezvětrné město. Kniha druhá
Originální název: La ville sans vent: Livre 2
Autorka: Eléonore Devillepoixová

Překlad: Ladislav Václavík
Vydavatelství: Host
Rok vydání: 2022
Žánr: fantasy
Cena: 399 Kč
 

Přidat komentář