Vyhlašujeme anketu Kniha roku Sardenu 2021

Článek od: Jan Křeček - 03.01.2022

Co si budeme povídat, po sedmi letech už si drobné „Ctrl+C, Ctrl+V“ můžeme dovolit. Jako pokaždé od posledního dne roku 2015 vyhlašujeme i letos anketu Kniha roku Sardenu. Znovu jsme oslovili osobnosti české fantastiky, na které máme kontakt, znovu budeme rádi, pokud se touto cestou najdou čtenáři s rozhledem v oblasti fantastické literatury a touhou podělit se o své tipy. Chcete-li se zapojit, není nic jednoduššího. Napište nám dle instrukcí níže. I vám je určen e-mail, který jsme rozeslali poslední den v roce 2021 a jehož obsah je následující:

Vážená paní, vážený pane,

i letos si dovoluji oslovit Vás s anketou Kniha roku Sardenu. Prosím o následující:

1. Jmenujte jednu až tři knihy z oblasti fantastiky, které jste v roce 2021 četli a které Vás zaujaly.
2. Chcete-li, přidejte krátký komentář.
3. Zmiňte, pokud jste se na knize jakkoliv podíleli (autorsky, redakčně, překladem, korekturami…).
4. Uveďte své jméno a „hodnost“, tedy jak chcete být uvedeni (např. spisovatelka, redaktor, fan, překladatelka…).
5. Odpovědi zašlete do 6. února 2022 na adresu denik.sarden@gmail.com.

Budu rád za jakoukoliv odpověď (včetně „Nechci být takto oslovován/a, vyřaďte mě z databáze kontaktů“). Zároveň budu rád, pokud tento e-mail rozšíříte mezi další osoby, které by dle Vašeho mínění měly do ankety zasáhnout a na které jsme si třeba nevzpomněli nebo na ně nemáme kontakt.
Pokud Vás nezajímají detaily, zde můžete přestat číst.

VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU PUBLIKOVÁNY. Jde o anketu, doporučení lidí, kteří se v žánru orientují, dalším lidem. Nejde o ceny, o žebříček, o „nejlepší knihy roku“. Cílem ankety je vytvořit síť zajímavých knižních tipů (pokud možno za právě uplynulý rok, ale ne nutně).

Jak bylo řečeno, zveřejněny budou všechny komentáře. Pro snazší orientaci v tom, co považují oslovení přispěvatelé za podstatné, zveřejníme také „výsledky“ – tedy v anketě nejčastěji zmiňované tituly. Z pochopitelných důvodů započteme do výsledného součtu pouze ty knihy, na kterých se přispěvatelé nepodíleli, a ty tituly, které vyšly v roce 2021 v češtině v prvním vydání. Pokud bude tipů víc než tři, započítáme první tři z výčtu. Pokud bude zmíněno, že danou knihu přispěvatel nedoporučuje, samozřejmě nebude do výsledků započítána, ale nedoporučující komentář bude zveřejněn.

Vzhledem k tomu, že Sarden je založen na dobrovolné práci, nejsme schopni jakkoliv honorovat ani případné vítěze ankety, ani respondenty. Spoléháme v tomto na Vaši dobrou vůli. Pokud nám do ankety přispějete, budeme to brát jako souhlas se zveřejněním odpovědi. Vezměte, prosím, na vědomí, že příspěvky mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Pro zájemce a z inspiračních důvodů odkazuji na dřívější ročníky:
2020 – komentáře
2020 – výsledky 
Kniha roku pětiletky 2015–2019 – komentáře
Kniha roku pětiletky 2015–2019 – výsledky
2019 – komentáře
2019 – výsledky
2018 – komentáře
2018 – výsledky
2017 – komentáře
2017 – výsledky
2016 – komentáře
2016 – výsledky
2015 – komentáře
2015 – výsledky

Zde najdete článek a diskuzi o smyslu a formátu ankety (z února 2018).

S pozdravem a přáním dobrého roku 2022

Jan Křeček

Přidat komentář