AKCE: Pozvánka na prednášku a krst antológie Čas hrdinov

Článek od: Anonym - 20.09.2012

Zoo Bohnice pozýva fanúšikov fantastiky na prednášku o obetavom, až hrdinskom nasadení skupiny dobrovoľných veterinárov – záchranárov v projekte Čas hrdinov, ktorá sa bude konať 22. 9. o 13:00 hod. v bratislavskom Istropolise, počas festivalu Istrocon/Parcon/Co­mics Salón 2012. Prednášať budú erudovaní špecialisti, napr. Ďuro Červenák, Marek H. Eliáš, Lucia Droppová, Dušan D. Fabian a ďalší. Vedecký zborník Čas hrdinov pozostávajúci z prezentácie prevratných výsledkov, ktoré dosiahli odborníci zúčastnení na projekte, bude záujemcom k dispozícii ihneď po prednáške.

Na prednáške a nasledujúcej besede sa budete môcť osobne zoznámiť s prednášajúcimi, diskutovať s nimi a tiež vyžiadať si od nich autogram. Každý prednášajúci sa bude venovať svojmu odvetviu a objavom, o ktorých bližšie pojednáva v publikácii Čas hrdinov z produkcie vydavateľstva Artis Omnis.

Bližšie k náplni publikácie: MVDr. Ďuro Červenák sa podrobne venuje problematike oživovania canis lupus v teréne, Mgr. Lucia Droppová, CSc., sa zaoberá životným cyklom blanokrídlovcov, Maja Holecyová, PhD. sa venuje chovateľstvu drakov v domácich podmienkach, RNDr. Zuzana Stožická, PhD., ostala verná tématike drobného vtáctva a PhDr. Ing. Rastislav Weber poukazuje na zložitosť problematiky záchranných staníc pre divožijúce zvieratá.

MVDr. Dušan D. Fabian podrobne rozpitváva králikov domácich, Mgr. Lívia Hlavačková, PhD., prispela zaujímavým pohľadom na vplyv psychofarmák na živú prírodu. PaeDr. Mgr. Bc. Alexandra Pavelková sa venuje propagácii hipoterapie u detí s postraumatickým šokom. Doc. Ing. Jozef Girovský za zamýšľa nad devastujúcim vplyvom zbierania jahôd na psychiku juvenilných samcov, dr. h. c. MUDr. Marek H. Eliáš sa venuje mortalite živočíšstva na slovenských dedinách a naopak, prof. Mgr. Martina Pilcerová načrtáva pozitíva a negatíva predlžovania života.

Po prednáške bude voľná diskusia, odovzdávanie kvetov a maznanie domácich miláčikov. Svoju opicu si môžete zobrať so sebou!

Pre viac informácií kliknite na nasledujúcu videouputávku:

Zdroj: www.fandom.sk a www.facebook.com

Přidat komentář