ÚVAHA: Kruhy v obilí - 4/2

Článek od: Anonym - 27.04.2012

Kruhy v obilí 4. (Formování grafu průběhu elektromagnetických siločar v obilí prostřednictvím elektrického proudu výboje blesku, část 2.)

Předchozí díl zde.

Crop Circles. Další možné úvahy o způsobu vzniku, některé doprovázející jevy, nepřímé důkazy.

Pokračování.

Další střípek, který poměrně spolehlivě vyvrací jakoukoliv možnost aktivity circlemakers, je venkovské sídlo v Kingsclere, na němž přebývá skladatel A. Lloyd Webber. V roce 1995 se na tomto pozemku objevila pětiúhelníková hvězda. Celý objekt je nepřetržitě střežen 24-hodinovou bezpečnostní službou. Výzkumný tým, který se pokusil piktogram prozkoumat, byl díky ostraze rozlehlých pozemků, vybavených senzory a mikrofony, zadržen během několika minut od jejich příjezdu. Nikdo ale nebyl zachycen během výroby obrazce. Webber byl v té době na dovolené. O pozemek se v té době staral jen bezpečnostní personál. 

Informace byla získána z adresy http://davidpratt.info/cropcirc1.htm, a následující, volně přeloženo a doplněno informacemi ziskanými prostřednictvím vyhledávačů; ze stejného zdroje využity i některé další informace dál v tomto textu.

A. Lloyd Webber nikdy nevěřil, že by kruhy v obilí měli vyrábět mimozemšťané, a soudil, že by se ze všeho nejspíš mělo jednat o podvrhy. Proto byl velmi překvapen, že se objevily na místě, kam v žádném případě nemohl nikdo vstoupit. V názoru na mimozemšťany je možné s ním jedině souhlasit. Jedině skutečný pachatel, výboj blesku, se skutečně na místo dostat může, nic mu totiž v přístupu "shůry" nebrání. Dokonce ani v nejmenším dráty vedení vysokého napětí. Mohou ho přitáhnout intenzivněji než vodič hromosvodu (prostředníctvím koronových výbojů). Obrazec je tzv. "motorový typ", hodně totiž svou geometrií připomíná proces, který se odehrává ve válci spalovacího motoru. Jinými slovy řečeno, exploze, velmi symetricky šířící se do stran. (photo5,6) Autorem fotografie (photo 5) je Steve Alexander, graf () je výstupem simulačního programu. Samozřejmě existuje řada dalších fotografií stejného obrazce. Objeví se možná v některém dalším příspěvku, který se bude podrobněji věnovat přistávání mimozemšťanů, přesně do drátů vysokého napětí.

Elektrické vedení VN 100 tisíc voltů, které výboj blesku přilákalo, probíhá téměř přesně nad okrajem obrazce. Průměr obrazce je přibližně 56 m, GPS poloha centra obrazce 51.313622°, 1.287831°, s tolerancí několika metrů. Kdo popisovanou lokalitu navštíví prostřednictvím některého mapového programu, může se opět přesvědčit o zajímavé skutečnosti, že tam ti mimozemšťani zase přistávali přesně pod dráty vysokého napětí. Jak oni to ty kluci (ne)šikovný dělají...

V létě roku 1991, Terence Meaden a tým japonských vědců měli pole (pravděpodobně někde u Silbury Hill) pod dohledem elektronických zařízení, včetně radaru, magnetometrů, videa pro noční vidění, pohybových senzorů. Pod příkrovem mlhy se objevila formace malé činky, ale žádné ze snímacích zařízení nezaregistrovalo jakéhokoliv vetřelce.

Poznámka autora:

Obrazec už byl vytvořen (exponován) řadu dnů nebo týdnů předtím (1).  Byl zviditelněn (vyvolán) až o řadu dní později. Stébla nejdřív díky poškození elektřinou postupně slábla (2).  Potom došlo ke vzrůstu jejich hmotnosti díky mlze (3). Nakonec se ohnula k zemi (4). Pozorovatelé byli přítomni až u fáze 3 a 4, a o fázích 1 a 2 neměli vůbec žádnou představu.

Událost je napodobením vyvolávacího procesu klasické fotografie. Další podobnost s fotografií je ta, že k vytvoření "fotografie" je použito bleskové světlo. Další podobnost je ta, že bezprostředně po expozici je vytvořen obraz latentní, zcela neviditelný. Jmenovaným analogiím s klasickou fotografií bude kompletně věnován některý z následujících dílů. Už v předchozím díle (chronologie) byla fáze číslo 1 z 5 v posloupnosti chronologie poléhání pojmenována expozice.

Poměrně často byl objeven obrazec, u kterého po nějakém čase vznikly další části. Bylo to způsobeno odlišnou intenzitou expozice, kdy méně zasažená místa potřebovala delší čas pro "vyvolání" obrazu, přírodní vývojka musela působit delší dobu. Některé následující díly budou věnovat mnohem víc pozornosti podobným případům.

Sdělení že "Vegetace působí tak trochu jako chemická vývojka na exponovaný negativ: vyvolává skryté obrazy", je možné najít v publikaci Leo Deuel - Objevy z ptačí perspektivy: Příběh letecké archeologie, strana 50. Bylo obrovskou chybou (jednou z mnoha) všech dosavadních průzkumů Kruhů v Obilí - Crop Circles, že své nálezy téměř nikdy nekonzultovali s odborníky v archeologii a především letecké archeologii. O letecké archeologii pravděpodobně vůbec nevěděli, že něco takového existuje. V publikacích a článcích, které věnovali v průběhu celých desetiletí problematice Crop Circles, se o ní nenachází téměř ani zmínka. Zato proutkařů a médií, vyznavačů UFO, mimozemšťanů, létajících talířů a snad každého myslitelného oboru pavědy do každého kruhu v obilí natahali tisíce. Dobře jim tak. Díky tomu se jejich poznání a pochopení možných principů vzniku pohybovalo spíš zpátky než kupředu. Na druhou stranu je nutné jim poděkovat za to, jak často téměř vždy poměrně svědomitě pomocí kompasu měřili odchylky geomagnetického pole, a tím tito prosťáčci svědomitě posouvali stupeň poznání kupředu ve směru k vysvětlení, který je pro takové případy jediný možný: nedávný výboj blesku. Stačilo se jen zeptat. Něco by jim v tomto směru prozradil například pan Pockels.

Skutečnost, že milovníci záhad pečlivě a trpělivě shromažďovali po celá desetiletí velké množství dalších poměrně jednoznačných důkazů, které téměř nezvratně podporují zjištění že se pohybovali v okolí místa, které bylo nějakou dobu předtím zasaženo výbojem blesku, aniž by cokoli jenom tušili, bude mnohem podrobněji popsána v některé následující části.

Důstojník armády umístěné na cvičišti v Salisburské pláni jednou lokalizoval kruhy v obilí v aktivním minovém poli. Poznámka autora: Pro výboj blesku, není minové pole žádnou překážkou, ba naopak. Někdy by se na něm mohl opravdu hodně vyřádit...

Photo 7: 2007.07.15 - U.K. - Dorset - Bournemouth (přesná GPS poloha objektu samozřejmě známa je) (photo7)

Fotografie získána z dnes již nefunkční domény cropcirclesdatabase.org. Stejným místem se zabývá i webová stránka http://home.planet.nl/~sarne023/06n.html, odkud pravděpodobně pochází originál fotografie.

Strom na poli poblíž letiště. Pole stojí na oploceném pozemku, který není veřejně přístupný. Obrazec proto nebyl zkoumán zblízka, jen ze vzduchu, a až po sklizni. Po dohodě s majitelem by jistě nebyl problém místo navštívit a jít se na zobrazený strom podívat. Známky zásahu bleskem budou na kmeni jistě pozorovatelné i po pěti letech, protože se určitě nejednalo o nějaké "bleskové vyžle". Meteorologové z letiště by možná také byli schopni někde najít nějaké záznamy o bouřce. Majitel pozemku jistě našel v uvedeném roce pod stromem nějaké ulámané větve, a není vyloučeno že strom musel být po zásahu bleskem zkontrolován a ošetřen dendrology.

Na fotografii photo 8 jsou smontované dohromady tři snímky z různých let. (photo8) Foto S. Alexander, F. Laumen, F. Laumen. V blízkosti každého z nich se "něco" vyskytuje - nepravidelné tvary. Jde  o zobrazení předmětů nebo vedení, které se nacházejí v podzemí. Může se jednat o části zřícených letadel, nebo o nějaké archeologické pozůstatky, drenáže, kanalizace, vodovody, inženýrské sítě. Jakýkoliv podzemní objekt, bývá často následně zviditelněn po zásahu blesku nedaleko od místa kde se nachází. Jako linie (v případě inženýrských sítí) nebo křivky (různé podzemní objekty, například části zřícených letadel) nebo jejich kombinace. Většinou zcela zničeného, mrtvého obilí. Například tehdy, pokud se blesk strefí přímo do hydrantu stojícího na povrchu. Jejich délka bývá většinou od několika metrů do 10 - 20 metrů, občas i mnohem víc. Objekty, které způsobily zvýšení koncentrace elektrické energie, se nacházejí pod úrovní hluboké orby. Pokud se na místě neodehrála nějaká archeologická prospekce, leží tam dodnes. GPS pozice objektů je známa minimálně pro dvě lokality ze zde zobrazených tří, a zbytek pravděpodobně je možné dohledat. Podobných míst, kde se nachází něco podobného nedaleko nebo i ve větší vzdálenosti od pravidelného obrazce, samozřejmě existuje daleko víc, a nejen v Anglii. Někdy se podzemní vedení díky zvýšené vodivosti, silnějšímu efektu uzemnění, elektrostatické a elektromagnetické indukci a ionizaci vzduchu nad nimi může podílet na formování prvních dvou (neviditelných) fází výboje blesku - Preliminary Breakdown, Stepped Leader, což může vést k tomu, že je takové potrubí zasaženo několika paralelními rameny téhož výboje v odstupu mnoha desítek až několika stovek metrů od sebe.

Zobrazení jakýchkoliv podzemních potrubí je součástí pravidelných (i nepravidelných) obrazců v obilí velmi často. Některý následující díl jim bude věnován celý. V takovém případě může část obrazce dokonce probíhat pod silnicí, jako je tomu na následující dvojici fotografií - photo 9. (photo9) Jde o lokalitu Winterbourne Bassett, Wiltshire, rok 1998, obrazec objevený 23. května, foto Lucy Pringle - horní snímek. Dolní snímek je vyfotografovaný později (minimálně 14 dnů, ale spíš déle). Foto Busty Taylor. Tam je poškozené obilí zcela bezpečně mrtvé. Mrtvé bylo samozřejmě i na snímku horním, ale vzhledem k setrvačnosti biologických pochodů v rostlinách tak ještě nevypadalo. Dokonce v té době ještě mohlo vykazovat některé známky života - látkovou výměnu. Na spodním snímku je možné pozorovat velmi výrazné barevné změny rostlin v kolejích traktoru (také mrtvé, ale ne tak dlouho). Barevné změny v kolejích traktoru jsou pozorovatelné dokonce i na sousedním poli, a bez působení elektřiny z blesku by nikdy nenastaly. Koleje traktoru jsou v polích druhými nejlepšími vodiči proudu. Vedoucí pozici zaujímá jakékoliv kovové potrubí a jiné kovové předměty, nacházející se v podzemí. Je také možné dobře pozorovat, že obilí nad kovovými strukturami obdrželo znatelně vyšší dávku elektrické energie, než v kolejích po traktoru, a jevilo známky smrti podstatně rychleji, zatímco v kolejích ještě nějaký čas přežívalo a nemá proto tak výrazný žlutý odstín. Zežloutnutí na stejnou úroveň mu bude trvat několik dalších dní. Přírodní vývojka musí pracovat o něco déle, intenzita expozice byla podstatně slabší. Pravděpodobně o několik řádů.

Poslední případ možných vedlejších následků zásahu bleskem je photo 10 - lokalita Alton Barnes, Wiltshire, Weyhill, Hampshire, 18. duben 1998. (photo10) Není vyloučeno, že stromy byly některým doprovodným paralelním ramenem výboje blesku, během utváření obrazce téměř nebo zcela usmrceny, takže bylo později rozhodnuto o jejich odstranění. Situace předcházejícího stavu je zobrazená na letecké fotografii získané prostřednictvím Bing Maps (letopočet neznámý, vlevo dole), situace po jejich odstranění byla získána z Google Earth, vpravo dole. Do obrázku z Google Earth byly importovány koleje po traktoru z Bing Maps, a naopak, v odstínu Light Magenta. GPS poloha obrazce byla 51.215244, -1.556524. Na snímku kruhů v obilí je zřejmé, že stromům (podle kůry se jedná o břízy) nevyrostly listy už vůbec, pravděpodobně už byly zcela zlikvidované. Fotografie crop circles (v řepce) získána z http://www.temporarytemples.co.uk/ (S. Alexander photo). Stejnou lokalitu je možné najít i na snímcích Lucy Pringle. Po půlce dubna, čas rozkvétání řepky, bývají břízy spolehlivě obalené zelenými listy. Podle doby, kdy se břízy začínají zelenat, je v českém jazyce dokonce pojmenován jeden měsíc. Kterýpak to asi bude? Že by březen?

V dnešním (dvoj)díle byly předloženy pouze a jedině důkazy nepřímé. V žádném případě se nejedná o důkazy, které by jakkoliv věrohodně a bezvýhradně potvrzovaly nabízenou teorii o vytváření tvarů poškozeného obilí prostřednictvím výboje blesku, jako záznam jeho elektromagnetických siločar, a jejich interferencí. Mají ale naprosto bez výjimky všechny jednu poměrně důležitou vlastnost společnou. S popsanou teorií v žádném případě nejsou v rozporu. Hypotéza je aplikovatelná na všechny z nich, ani v jednom případě není možné prohlásit, že by podobný způsob vzniku kompletně a zcela prokazatelně vylučoval. Jeden ze základních principů by měl být v každé vědecké teorii a hypotéze umožněn. Tím je vyvratitelnost (anglicky falsifiability, refutability). V okamžiku, kdy se někomu podaří věrohodně dokázat (například natočit filmový záznam nebo vyfotografovat, a současně nepřetržitým měřením a vyhodnocováním elektromagnetického pole na místě potvrdit), že na některé lokalitě, kde byl později objeven genuine Kruh v Obilí, nikdy nenastal výboj blesku do pole. Naopak že se tam pohybovali zelení tvorové s tykadly, mimozemšťané nebo létající talíře, bude možné zde předkládanou teorii považovat za spolehlivě vyvrácenou.

Důkazů, které jmenovanou teorii o zásahu blesku v místě výskytu Crop Circle potvrzují mnohem důrazněji, bude předkládáno postupně mnohem víc v některých dílech následujících. Jeden z největších důkazů, skutečně obrovskou hromadu, která na 100% potvrzuje, že na místě výskytu kruhu v obilí muselo bezpodmínečně dojít k zásahu blesku do země, trpělivě a pečlivě, po celé desítky let, snášejí nebozí vyznavači záhad ("záhadologové") sami, aniž by to v nejmenším tušili. Každá naměřená odchylka kompasu totiž takovým důkazem je. Na planetě, která je nazývána Zeměkoule, a obývají ji kromě mnoha jiných organismů také polidštěné opice typu humankind, totiž jiný způsob, jak dosáhnout tak intenzivní lokální odchylky geomagnetického pole a s takovým časovým průběhem, než výboj blesku prostě a jednoduše neexistuje. Ještě lepší a zajímavější výsledky by získali kdyby použili alespoň deklinační kompas, nebo dokonce magnetometru. To snad jen jako taková malá odborná rada do budoucnosti.

Dnešní článek "částečně odbočoval" od spíš fyzikálního vysvětlování principů vzniku Crop Circles, protože důkazy zde podávané byly víceméně jen doplňkové, jedná se spíš o kuriozity. Přesto se ale pořád jedná o přinášení střípků důkazů. Některé další díly, které se budou věnovat především jevům, které nemají s možnostmi vysvětlování způsobu vzniku pravidelných struktur a poškozeného obilí téměř nic společného, budou velmi výrazně označeny jako INTERMEZZO, jako součást jejich názvu. Odbočovat je opravdu kam, namátkou bude jeden věnován otázce circlemakers, další nejrůznějším pochybným teoriím, včetně mimozemšťanů (mimozemšťanům samozřejmě jeden zcela samostatný díl), inteligenci obilí, vakua, hvězd, planet, předmětů, rostlin, hub, zvířat a podobných vysvětlení vzniku Crop Circles, kruhů v obilí, která někdy v minulosti byla zformulována. Každý, kdo se chce alespoň trochu seriózně věnovat otázce poškození a poléhání obilí, musí podobné pavědecké teorie vyhodnotit, už jenom proto, že existují. Existují i teorie "mnohem méně" pavědecké a škodlivé, například Gaia. Na té je snad možná dokonce škoda, že nefunguje, alespoň ne tak, jak by měla. Odměnila se proto případným vyznavačům alespoň tím, že je docela roztomilá.

Naštěstí i pro díly čistě vědecké je připraveno materiálu víc než dost.

To by bylo pro dnešní (dvoj)díl závěrečné shrnující konstatování.

Jan Ledecký

Komentáře

Spojovat koronove vyboje a simulaci spalovaciho motoru muze jen ubohy zoufalec snazici se za kazdou cenu dokazat svou pravdu. Studoval jsem koronove vyboje, vim toho hodne o numerickych simulacich, a pane autore, rikam vam, vetsi ptakovinu jsem uz dlouho necetl.

Teorie Gaia nefunguje? To je docela rána, to je docela podstatná část mého světonározu :x Ale vyplývá z toho zas fůra zajímavých věcí. Jdu to naštudovat, díky za podnět x)

Přidat komentář