ÚVAHA: Kruhy v obilí - 4/1

Článek od: Anonym - 18.03.2012

photo 1Kruhy v obilí 4. (Formování grafu průběhu elektromagnetických siločar v obilí prostřednictvím elektrického proudu výboje blesku, část 1)

Crop Circles. Další možné úvahy o způsobu vzniku, některé doprovázející jevy, nepřímé důkazy.

Dnešní díl je určitou předehrou, než bude vědychtivé obecenstvo seznámeno s dalším důkazním materiálem, ze kterého poměrně jednoznačně vyplývá, že kruhy v obilí vytváří Matka Příroda, vlastními prostředky, zcela sama, bez jakékoliv intervence mimozemšťanů z vesmíru. Vytváří je všechny jedině a pouze prostřednictvím fyzikálních sil, zdejších, pozemských. Prostřednictvím výbojů blesku. Každý piktogram v obilí, třeba zcela nepravidelný, i ty, které se opravdu povedou, je především záznam siločar průběhu elektrického proudu, které se nad polem a také v blízkém podzemí objevily během výboje blesku. Částečně se mohou podílet a zaznamenávat i děje a síly mechanické (symetrická exploze šířící se do stran, podobně jako explodující raketa ohňostroje, nebo proces uvnitř válce spalovacího motoru), a být zaznamenány jako nepatrné, zprvu zcela nepozorovatelné poškození tkání mikroskopického charakteru (může být dokonce i směrově orientované). Bez přispění jakýchkoliv primitivů, nebo jakýchkoliv neexistujících mimozemšťanů. Dnes bude ctěné publikum seznámeno s několika spíš nepřímými důkazy.

Kromě jiného: kruhy v obilí existují odjakživa. To, čemu se dnes říká Crop Circles, se vyskytovalo na Zemi dávno předtím, než se zjevil jakýkoliv myslící člověk. Jen se nevyskytovaly v obilí, ale v jakýchkoliv jiných rostlinách, které se tehdy na Zemi vyskytovaly, a nejen v rostlinách (sníh, prach).

V dnešních dobách se v některých letech prostě a jednoduše na polích objeví, v některých letech zas ne. Stačí se zeptat kteréhokoliv zemědělce. Obsluha kombajnů něco ví. Jistě by mohli leccos vyprávět také pracovníci, kteří kdysi pole brázdili s kosami. Ti už ve vyspělejších zemích v naprosté většině zcela vymřeli. Není vůbec pravda, že by se kruhy v obilí začaly vyskytovat, dejme tomu od osmdesátých let. Jen jim nebyla věnována téměř naprosto žádná, nebo jen zcela minimální pozornost, případně byly přísně utajovány. Vzhledem k četnosti, nebo spíš řídkosti výskytu, samozřejmě existují i zemědělci, kteří je  nikdy nespatřili - míněno pravidelné obrazce. Na to, aby člověk spatřil útvary podobné tomu, který je zobrazen na doprovodné fotografii photo 1, úplně stačí, aby se v blízkosti polí s obilím pohyboval jediný rok, a nemusí ani obejít plochu větší než jeden jediný kilometr čtvereční. (photo1)

Jako první zde bude uveden obrazec, který v reálu nikdy nikdo na poli nespatřil, samozřejmě s výjimkou pana obsluhujícího kombajn. Ten to samozřejmě nikomu neprozradil, a novináře nevolal. Operátoři kombajnů toho už viděli opravdu hodně, bylo by možné se zeptat kteréhokoliv z nich. Obraz byl získán prostřednictvím Google Earth. Souřadnice a letopočet budou sděleny až v některém dalším pokračování. (photo2). Průměr obrazce je okolo 22m, a tvarem se podobá obrazcům, které se objevily před několika lety v Británii, Německu i Itálii. Obrazec nebyl vyroben. Nebyl zkoumán. Ani nebyl nikdy objeven. Prostřednictvím jeho existence je možné zneplatnit jeden z hlavních argumentů popíračů přírodního původu kruhů v obilí. Ti tvrdí, že obrazce vytvářejí lidé, kteří potom následně profitují na jejich "objevení", a "zkoumání", a aby potom mohli vyslovovat různé teorie o jakýchkoliv možnostech jejich původu. Obrazec, který nebyl nikdy "objeven", nemohl být nikdy ani "zkoumán". Takže, milí popírači, pro příště, něco lepšího. Vzhledem k tomu, že obrazec byl objeven naprostou náhodou, nikoliv nějakým cíleným vyhledáváním, by měly podobných případů existovat desítky jen na Google Earth, a na leteckých fotografiích nikdy nezveřejněných tisíce. Stačí jen hledat. Současně přestává platit i jeden z dalších argumentů některých pozorovatelů piktogramů, kteří tvrdí, že Crop Circles vyrábějí mimozemšťané, kteří se snaží lidstvu něco sdělit jejich prostřednictvím. Jedině blbci píšou sdělení, která nikdo nečte.

K uvedenému obrazci se samozřejmě dřív nebo později přihlásí nějací jeho "autoři". To jsme dělali my, to bylo tehdy a tehdy, postupovali jsme tak a tak. Psychická onemocnění jsou někdy až zrůdná, a v uzavřeném oddělení léčebného ústavu pana docenta Chocholouška už mají několik klecových lůžek přichystaných.

Činnost mentálně narušených jedinců - circlemakers, kteří by kruhy zhotovili, poměrně věrohodně vyvrací takové Crop Circles, které se objevily na místech tak důkladně střežených, že je vniknutí jakýchkoliv narušitelů jednoduše zcela vyloučeno. Několik příkladů následuje.

Photo 3: KRUHY V OBILÍ V BLÍZKOSTI VENKOVSKÉHO SÍDLA BRITSKÉHO PREMIÉRA

DAVID PAUL (30.6.1991) (photo3) výstřižek byl získán ze zdroje, který dnes již nelze zjistit, datum nebylo dál prověřováno, ale pravděpodobně souhlasí. Jméno listu nezjištěno, ale případ je obecně známý.

Bezpečnostní skandál propukl v noci poté, co se objevily velké kruhy v obilí na zemědělské půdě u venkovského sídla předsedy vlády. Kruhy se objevily jen pár set metrů od Chequers, kde John Major tráví víkendy. "Pokud by je vyráběli podvodníci, je ohromující, že nebyli zachyceni bezpečnostními silami střežícími premiéra," říká Lena Godsall-Bottriell, která kruh objevila den předtím. "I kdyby se jednalo o činnost mimozemšťanů, stále nemohu pochopit, jak je možné, že nikdo nezpozoroval, co se děje," dodává paní Godsall-Bottriell, nezávislá redaktorka místního Terrick Books. Policie v Thames Valley minulou noc sdělila, že o kruhu na usedlosti poblíž Wendoveru neví nic. Až neuvěřitelné se zdá sdělení tiskového mluvčího z Downing Street : "Víme o kruhu v obilí v Checquers, ale nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko." "Nejedná se o činnost lidí. Jde o zcela přirozený jev, který pravděpodobně souvisí s počasím."

Málokdo se v souvislosti s kruhy v obilí vyjádřil kdy přesněji, než podřízení tehdejšího britského premiéra Johna Majora a poddaní Jejího Veličenstva: Ano, jedná se o čistě přírodní jev, který souvisí dokonce jedině a pouze s počasím, především s jedním jeho extrémním procesem. Jen je škoda, že poddaní a služebníci už nepokračovali v rozvíjení jejich prvotní, jak se zdá velmi plodné myšlenky. (ale bylo tomu tak doopravdy? nenachází se nějaké jejich další úsudky, případně další zjištění v tajných zprávách a archivech? 007? Clouseau?)

Případ je zmiňován také v publikaci Crop circles revealed: language of the light symbols, Judith Moore, Barbara Lamb, Light Technology Publishing 2001, str. 49:

„In a maximum security zone near the British Prime Minister's country residence at Checquers, a pictogram appeared in the shape of a Celtic cross. One of the arms of the cross was tiped by a triangle rather than by a circle, and the tip of the triangle was pointed straight at the residence. The tightly patrolled location certainly ruled out hoaxers at work.“

„V maximálně zabezpečené zóně nedaleko víkendového sídla britského premiéra v Checquers se objevil piktogram ve tvaru keltského kříže. Jedno z ramen kříže bylo zakončeno trojúhelníkem místo kruhu, jehož špička mířila přesně na premiérovu rezidenci. Pečlivá ostraha celého prostoru zcela vylučuje práci jakýchkoliv falzifikátorů.“

Poznámka autora: vzhledem k pečlivosti ostrahy podobného místa by jistě poddaní jejího veličenstva a služebníci britské vlády (Jistě, pane premiére...) dokázali nalézt záznamy o bouřce, která objevení obrazce předcházela, i když už proběhla déle než před 20 lety. No a když ne oni, meteorologové určitě ano.

Do třetice je stejný případ zmiňován i v publikaci Záhadné kruhy v obilí, M. Hesemann, E. Tóthová, ETNA 1997, str 31: Když se místní novináři dotázali v sekretariátu Johna Majora, zda bezpečnostní systém zjistil tvůrce této formace, dostalo se jim oficiální odpovědi, že neexistovala žádná bezpečnostní rizika, neboť kruhy v obilí způsobil meteorologický jev. Můžeme se tedy i nadále dohadovat, jaké že to mohou být meteorologické podmínky, které vytvářejí tak symetrické útvary jako jsou naše piktogramy. Přinejmenším v jednom si však můžeme oddychnout: podvod jako vysvětlení už nepřipadá v úvahu. (photo4)

Z publikovaného textu opět poměrně jednoznačně vyplývá, že v čísle 10 vědí svoje už dlouho přes 20 let. Veličenstvo je také jistě o celé věci dostatečně podrobně informováno. Bouřka a blesky jsou meteorologické jevy. Jmenované dostatečně informované instituce, proto už nechávají jen na Matce Přírodě, jak dlouho ještě bude schopná přitroublé vyznavače záhad tahat za fusekli, než se někomu podaří její šprýmy odhalit. Vyznavačům záhad nikdy. Ke skutečnému poznání, jak jsou Crop Circles vytvářeny je bude nutné opravdu velice hrubým až neomaleným způsobem dokopat. Oni se budou držet svých nadpřirozených vysvětlení a kamarádů nepříliš inteligentních mimozemšťanů jako hnědá barva košile. Jedině hodně dementní mimozemšťané by opakovaně chtěli přistávat téměř přesně na drátech vysokého napětí. Výboj blesku si to ale mezi ně namíří velmi často, a dráty mu ani v nejmenším nezabrání v tom, aby si to mezi nimi kličkoval až na zem.

Než bude dál pokračováno v popisu míst, kde je působení lidského konání prakticky vyloučeno, je zde doporučení pro čtenáře, které by problematika Crop Circles zajímala víc a chtěli by se s nimi o něco podrobněji seznámit. Pro česky mluvící čtenáře je velmi dobrým, a především objektivním zdrojem blog Libora Čermáka. Zatím jeden z posledních, které se týkaly Crop Circles je http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/205777/Srpen-ve-znameni-kruhu-v-obili.html. Přímo na jmenované stránce  je možné nalézt krásný příklad hromosvodu v poli, který ve skutečnosti přilákal pravého tvůrce Kruhů v Obilí (Crop Circle u Ládví). Podobných fotografií - prokazatelný hromosvod v blízkosti objeveného Crop Circle - existují tisíce.

Pana Čermáka je možné a nutné také velmi vysoko ohodnotit pro objektivitu zpravodajství, dokonce jezdí do Anglie sledovat Crop Circles. Píše: "nechci čtenáři vnucovat žádnou z možných hypotéz jejich vzniku, ať už se jedná o mimozemšťany, circlemakers, větrné víry, planetu Zemi, obilné duchy či tajné armádní projekty apod." Uvedenému zdroji je možné vytknout jednu jedinou, přitom zcela nepodstatnou drobnost, že odkazy z jiného než aktuálního roku vedoucí na stránky cropcirclesconnector.com jsou běžnému čtenáři nedostupné, protože směřují na placenou oblast webu. V případě jmenovaného webu je nutné konstatovat, že rozhodně nenabízí nic, za co by se měly utrácet peníze. Přitom téměř bez výjimky veškeré fotografie je možné nalézt na jiných webových stránkách, přístupných bezplatně. Například Lucy Pringle, Steve Alexander, Frank Laumen a další. Stačí zadat heslo "Crop Circle", umístění a datum do kteréhokoliv vyhledávače.

V blogu L. Čermáka lze nalézt řadu příspěvků, které se poměrně objektivně zabývají popisem a zhodnocením obrazců v obilí, především v Anglii, ale také u nás (Czech) a jinde ve světě. Mnohá místa autor osobně navštívil, takže jeho příspěvky mohou posloužit jako cenná studnice informací. Další příspěvky se věnují známým bílým figurám koní i lidí, jinde vysvětluje původ a použití názvu Ley Lines a dál se také věnuje úvahám o pravěkém osídlení Kelty a megalitickým i jiným prehistorickým stavbám. Velmi užitečné pro pochopení historie a souvislostí popisovaných míst, lze jedině doporučit jako velmi dobrý zdroj.

Další velmi objektivní zdroj, který není oddělen jazykovou bariérou, jsou stránky slovenských pozorovatelů záhadných jevů www.uforevue.sk. Například stránka http://www.uforevue.sk/news/53/55/Nadherny-kvet-v-poli-pri-Kozarovciach/. Autory stránek  je nutné pochválit za bezpříkladně objektivní zpravodajství o fenoménu Kruhů v Obilí. Ty se svým přístupem k popisu fenoménu Kruhů v Obilí jednoznačně řadí mezi naprosto dokonalé, profesionální, popisné zpravodajské médium. Objektivitou zpravodajství je možné přirovnat například s BBC. Přestože právě Crop Circles fenomén přímo nabádá ke spřádání nejrůznějších vysvětlení za pomocí mystérií, mimozemšťanů, spiritismu, pavědy, okultismu, nevědeckých, někdy až nemožně směšných, jindy zase demagogicko - úchylné teorie. Na jejich stránkách věnujících se popisu jednotlivých úkazů Crop Circles se neobjevuje cokoliv podobného. Ani náznakem se nepokouší čtenáře obtěžovat jakýmikoliv bludy a pochybnými vysvětleními z oblasti nadpřirozena. Jejich grafické nákresy se záznamy rozměrů jednotlivých obrazců patří mezi to nejlepší, co kdy bylo v oboru zkoumání Crop Circles na světě vytvořeno. Obecně vzato, www.uforevue.sk patří mezi velmi ojedinělé, seriózní weby, přestože se věnují problematice, na které se už hodně jejich kolegům podařilo "hodně uklouznout". Bude jim proto za jejich objektivitu zpravodajství zde na tomto místě uděleno ohodnocení 1++, jednička se dvěma hvězdičkami.  Autoři textů - nalezena jména Tomáš Stankovič, Miroslav Karlík.

Jak je neustále od začátku průběžně zdůrazňováno ve všech textech, závěry zde uváděné mají společného s kruhy v obilí jen absolutní minimum. Týkají se především veškerého poškozeného obilí kdekoliv na světě, a kdo by se chtěl zajímat o tuto problematiku, ten musí studovat zcela normální vědeckou a zemědělskou literaturu. Ohnutí obilí k zemi na celém světě (jako na photo 1) nikdy nenastane díky působení nějaké neznámé a nepochopitelné síly. Ohne se k povrchu země jedině a pouze díky tomu, že bylo oslabené. Nejčastěji díky působení elektrické energie z výboje blesku, často i jenom indukcí. Slábnutí po průchodu elektřiny trvá řadu dní. Nezasažené obilí vydrží téměř jakékoliv mechanické namáhání. Veškeré polehlé, ležící (poškozené, oslabené) obilí na celém světě samozřejmě zahrnuje všechny dosud, i v budoucnosti nalezené kruhy v obilí - crop circles. Jsou jenom jeho nepatrnou, téměř zanedbatelnou podmnožinou. Tohle především, všichni milovníci záhad, kteří na světě existují, musí pochopit. Mohou s tím nesouhlasit, dokonce proti tomu také mohou protestovat, ale to je asi tak všechno...

To by zatím stačilo, pokračování příště.

Jan Ledecký

Komentáře

Tedy jestli je vytvoření pravidelného obrazce extrémně nepravděpodobná záležitost, mohli by se stejně tak mezi tvůrci kruhů objevit i takoví, kteří to z různých důvodů nezveřejní, no ne? (obrazec vyrobený ze zvědavosti, pro vlastní potěšení, případně mohlo dojít k zabití tvůrců postiženým zemědělcem cestou z akce x)

Jednoduché kruhy ANO. ne však složité, přesné a významově obsažná sdělení - z oblasti astronomie, geometrie a matematiky. Je to technologie, pane. Jaká ? o tom by se dalo stejně tak spekulovat jako o vašich jednoduchých krizích a blescích. http://www.cropcircleconnector.com/2013/silbury/silbury2013a.html a další a další. Nikdo neuvažuje o možnosti AI, robotických zařízení. Ale to by muselo jít o jiné zdroje informací.

Přidat komentář