PR: The Sims Medieval - Hrdinové

Článek od: Anonym - 15.03.2011

Ať už se účastní soubojů, vyrábějí jedy, aby se zbavili rivalů nebo aplikují nemocným pijavice, vaši hrdinové určují celkový tón království. Od dekretů, které vydává Král až po Bardovy písně a hry, činnosti vašeho hrdiny tvarují zkušenosti a život všech Simů v říši.

Hrdinové – základy

Hrdinové jsou Simíci, které můžete kontrolovat – celkem je jich deset: Král, Bard, Kovář, Jakobínský kněz, Peteránský kněz, Rytíř, Obchodník, Lékař, Špeh a Čaroděj. Začínáte s Králem a s plněním úkolů získáváte „Resource Points“ (body surovin), které můžete utratit za novou budovu a nového hrdinu.

Každý hrdina má speciální vlastnosti, používá charakteristické objekty a sídlí v budově příslušející jeho povolání. Hrdinové si také vydělávají peníze různými způsoby , ačkoliv všichni je mohou získat prodejem ryb nebo divokých květin.

Hrdinové

Všech deset typů hrdinů je popsáno níže. Jedna důležitá poznámka: Každý hrdina může být muž nebo žena – rozhodnutí je jen na vás.

Bard

S láskou k umění a životu obecně Bard tráví většinu svého času v krčmě. Hraje serenády na svou loutnu, skládá básně, píše a hraje divadelní hry. Když se zrovna nevěnuje svému řemeslu, hledá zkušenosti a čerpá inspiraci od ostatních Simíků po celém světě.

Kovář

Tento hrdina kuje ocel, která je páteří vašeho království. Ačkoliv většinou vyrábí brnění, meče a ostatní zbraně, také může dolovat rudu a prodávat ji i ostatní výrobky na trhu.

Jakobínský kněz

Dodržuje přísný morální kodex, ale občas ho přehlíží a použije svou moc, aby ostatní Simíci dělali, co káže. Jakobínský kněz žije v honosné katedrále, obklopen luxusem. Kvůli svým odvážným prohlášením a trestům za hříchy, je často ctěn ale i obáván.

Rytíř

Stejně jako jeho dokonale vybroušený meč, je rytíř zrozen pro válku. Když zrovna nebojuje v bitvách, připravuje se na další výpravu na cvičišti. Díky svým vynikajícím bojovým dovednostem je také velmi zběhlý v lovu (a také mu nedělá problém vydírat Simoly od ostatních).

Obchodník

Cestuje všude možně po světě, aby získal nejkvalitnější nebo nejneobvyklejší zboží – obchodník poskytne Simíkům ve vaší říši vše, co chtějí a to za příznivou cenu.

Král

Ať už je shovívavý nebo děsivý, má celou říši v rukou. Jeho úděl je náročný, protože každá jeho volba má dopad na celé království. A nejen to. Musí si najít čas na poslouchání proseb poddaných, navrhování vyhlášek, posílání zločinců a opovážlivců na mučidla – nebo do Jámy soudné – a trénováním svých bojových dovedností, aby zajistil, že obstojí v boji.

Peteránský kněz

Je rozhodně příjemnější než jeho jakobínský „bratr“ a hlavně je pyšný na to, že je velmi střídmý – tedy byl by pyšný, kdyby pýcha nebyla hřích. Káže soucit, snaží se pomáhat ostatním a tráví čas psaním.

Lékař

Podmínky ve středověkých časech jsou ideální k šíření nákaz a proto je role lékaře velmi důležitá. Používá široký arzenál léčebných postupů – aplikuje pijavice, vyrábí léčivá tonika a občas i operuje – když není bezpečnější alternativa. Ve svém volném čase chodí po polích království a hledá léčivé bylinky, které by mohl prodat nebo přidat do svých léků.

Špeh

Není ani tak tajemný jako spíš diskrétní. Má širokou síť informátorů, které používá ke svým manipulacím. Ať už vyrábí jed, vybírá ostatním kapsy nebo za dveřmi poslouchá cizí rozhovory, vždy myslí o dva kroky napřed.

Čaroděj

Narodil se se speciálními dovednostmi. Jeho síla roste se studiem tajemných umění, které provádí o samotě ve věži, kde také vyrábí lektvary, nejrůznější kouzelné předměty a nacvičuje nová kouzla. Ostatní obyvatelé se radují, když jednou za čas vyjde ven a sešle kouzla hojnosti na město.

Babeta Trejtnarová (Bioware)

Přidat komentář