RECENZE: Hal Duncan, Kniha všech hodin - Pergament, Atrament

Článek od: pagi - 24.10.2010

Obě knihy patří k sobě tak, jako inkoust k papíru - i když se první mnohdy ocitne na vašich rukou (a ten druhý ostatně také). Hrdinové tohoto příběhu jsou více než podivní. Podivní cestovatelé v čase a v prostoru, podivné osobnosti, podivné provázanosti. Patolog by zřejmě svůj protokol začal dávnými bájemi, které jako genotyp tvoří pozadí celého příběhu. A ty báje - i ony jsou vrstveny, jedny se tvářejí jako určující, ale časem, z náznaků i z úryvků dějů, pochopíte, že i ony jsou především produktem ještě hlubších vrstev, prorážejících svůj tvar mnoha a mnoha nátěry jako kdyby to byla všudypřítomná rez, prozrazující skutečnou podstatu materie, kterou Hal Duncan vzal a zpracoval na mnoho způsobů.

Stejně tak učinil i s příběhem. Ten sice není jeden, je to několik schémat, která Hal Duncan prohání dobami, přizpůsobuje je historickým prostředím, zasazuje je do dobových kontextů, ale také i do kontextů kulturních a sociálních. Čtenáře vrhne do své současnosti, začínáme víceméně banální studentskou historkou, ale její banalita pomine v okamžiku, kdy příhody skupinky přátel začnou sedat do univerzálního schématu. A od toho okamžiku začíná skutečný příběh Pergamentu a Atramentu, příběh čtenáře brodícího se desítkami opakování s desítkami variací. Nejenom že táž situace je vyprávěna a vzpomínána různými postavami, ale táž situace se mnohokrát opakuje v různých kontextech. Hal Duncan mnohdy vezme jednu scénu, rozebere ji a její části pak znovu využije v jiných, asi jako když dítě vezme stavebnici, udělá z ní pět domečků, a z nich pak vystaví tři paláce.

Bájeslovný základ tu ale není jediným motivem, který prorůstá celý text. Další kontexty, které tu přesahují do mnoha epizod, jsou historické, kulturní a sociální momenty, se kterými žijeme nebo se s jejichž důsledky potýkáme. Tím pro tuto knihu - a ostatně i pro život ve dvacátém století - nejdůležitějším byl nacismus s jeho okultním zázemím, ale také homosexualita dodnes v některých zemích trestná, či fenomén terorizmu, nebo naše naděje a obavy z nanotechnologií. A - v neposlední řadě, rozhodně pro mne jako příznivce literární fantastiky - také fantasy a sci-fi prvky, nadstavující samu fantaskní podstatu prostředí a příběhů, zasazených do budoucnosti, současnosti i do historických dob. K tomu všemu také Hal Duncan přidal několik lahůdek, jako třeba comedii del'arte či postkatastrofické scenérie hodné samostatného zpracování.

Postavy, se kterými se tu setkáváme, procházejí mnoha variacemi. Věční poutníci v čase a v prostoru se rozcházejí a setkávají v různých dobách, mnohé epizody se opakují - vlastně ani ne tak opakují, jsou neustále obměňovány, přizpůsobovány době a prostředí, ale také jsou dějově upravovány. Týž motiv tu můžete sledovat v pěti či možná i deseti podobách, v nichž Hal Duncan experimentuje vždy s detaily, mnohdy i s podstatnými prvky. Často si na další replay počkáme desítky či stovky stránek, autor ale na své postavy a jejich osudy nezapomíná.

Hal Duncan nemá ambice soupeřit se Simmonsovým Olympem a Illionem, přesto tu je podobnost v nárocích, kladených na čtenáře. Čtení Pergamentu a Atramentu je jako přehrávání si videozáznamů na přehrávači, který si švihnul joint. Někdy i čtenář má pocit, jako kdyby si sám dal pěkných pár šluků (nebo že si je dal autor, což je pravděpodobnější). Tím více ale z textu, mistrovsky přeloženého Richardem Podaným, vyniká promyšlenost celé konstrukce i nápaditost autora při budování textu jako celku. Duncanův přístup bych nazval literárním pointilismem - příběh-obraz je sestaven z malých v podstatě oddělených prvků-bodů, každý z nich má svůj děj-barvu. Na Pergament a Atrament se také plně vztahuje charakteristika pointilismu - zblízka působí fascinující detailní složitostí a z dálky jemnou harmonií. Proti své výtvarné analogii ale Hal Duncan pracuje s mnohem temnějšími barvami, nezobrazuje idylu, ale dramatický boj plný krve a bolesti, jehož aktéry udržuje v akci i nenávist, i naděje.

Hodnocení: 85 %.

Hal Duncan: Pergament (Vellum - The Book of All Hours 1)
překlad: Richard Podaný
obálka: Edward Miller, grafická úprava: Michal Kuba
medailon autora: Martin Šust
Laser Books, 2008
443 stran, 329 Kč, brožované
ISBN 978-80-7193-248-2

Hal Duncan: Atrament (Ink - The Book of All Hours 2)
překlad: Richard Podaný
obálka: Edward Miller, grafická úprava: Michal Kuba
medailon autora: Martin Šust
Laser Books, 2010
542 stran, 419 Kč, brožované
ISBN 978-80-7193-300-7

Přidat komentář