RECENZE: Jiří Kulhánek, Vyhlídka na věčnost

Článek od: Martin Kochlica - 01.04.2010

Vyhlídka na věčnost Jiří Kulhánek CrewTOPlistSviatok pre československého čitateľa – tak by sme mohli nazvať vydanie dlho očakávaného románu Jiřího Kulhánka. Najznámejší klasický český spisovateľ nám prináša strhujúci príbeh malého mesta, ktorého jednotvárny život nečakane naruší príchod neznámeho návštevníka...

Autor je vynikajúci psychológ a majstrovsky vykreslil absurdné útrapy malých ľudí, ktorí túžia po aspoň nepatrnom úspechu, uznaní, kariére. Všetky postavy sú veľmi presvedčivé, skutočné a presne determinované prostredím, z ktorého vyšli. Drobné čriepky vytvárajú dokonalý obraz mravov týchto čias. Tváre jednotlivých hrdinov vyjadrujú smelosť, odvahu a silu vôle.

Kniha je už tradične doplnená o poéziu a mnohým sa určite bude zdať, že práve tento autorov príspevok našej kultúre je snáď ešte dôležitejší ako samotný dej. Chcelo by sa priam povedať, že román je iba prózou básnika a jeho najlepšie stránky nesúvisia s príbehom. S istotou však možno konštatovať, že ide o knihu napísanú úprimným, čestným a pravdivým umelcom.

Kulhánek sám pokladá román za svoj prvý skutočný výtvor a hovorí, že sa v ňom snažil zachytiť problematiku doby, v ktorej žijeme. Svedectvo o ľuďoch a občanoch, milencoch a mysliteľoch, o živote, o pomere ľudí k inštitúciám a ideám. Rozvedením ťažkého údelu hrdinov vyjadruje svoj názor na umenie, históriu či Evanjelium. Podľa jeho slov všetky svoje predchádzajúce básnické i prozaické výtvory považuje za skice, ktoré maliar urobí, kým siahne po veľkom plátne.

Román okrem podrobného rozboru ľudských trápení a túžob varuje aj pred hrozivou manipulatívnou mocou masových médií a informačných technológií, ktoré sa stali perverznými nástrojmi na systematické ovládanie a zneužívanie človeka obraného o súkromie, pamäť i slobodné uvažovanie.

Hodnotenie: 80 %.

Jiří Kulhánek: Vyhlídka na věčnost
Autor obálky: Jan Doležálek
Crew, 2010
408 stran, 248 Kč, brožované
Rozměr: 105 X 175
ISBN 80-85892-64-2

Přidat komentář