SOUTĚŽ: Výsledky 3. ročníku a vyhlášení 4. ročníku soutěže Žoldnéři fantazie

Vydáno: 23 11

Autor článku: Anonym

Všem autorům velmi děkujeme za účast a těm, kteří mají ze svého umístění radost, rovněž gratulujeme! Můžete mít za to, že tímto se otvírá za stejných podmínek další ročník s uzávěrkou květen 2012.

vysvětlivky:

První v řádku je pořadí povídky, následuje "b=" součet všech bodů, pak je počet všech míst udělených porotci v pořadí od prvního do šestého (1.=60b., 2.=30b., 3.=20b, 4.=15b., 5=12b, 6=10 b.), nakonec autor a název práce.

 1. b=590 5 9 1 - - - Ludmila Mullerová: Barvínek, květina mrtvých
 2. b=400 2 4 3 6 - 1 Dana Rusková: Černá pošta
 3. b=393 2 4 3 3 4 - Lucie Lukačovičová: Staré základy
 4. b=361 2 2 4 3 3 2 Jana Vaňková: Hic Rhodus, hic salta
 5. b=333 2 2 1 5 4 1 Václava Molcarová: Srdce Gurundu
 6. b=319 1 2 5 5 2 - Janina Strnadová: Zpívající meč
 7. b=315 - 6 4 3 - 1 Dana Rusková: Noční chmury
 8. b=249 1 - 4 3 2 4 Jan Žlebek: Síla hor, moc amsů
 9. b=222 - 1 6 4 1 - Daniel Tučka: Řekni mi jméno

Kompletní výsledky naleznete na stránkách nakladatelství Straky na vrbě.

Antologie povídek Žoldnéři fantasie 3 s podtitulem Mrtví a mladý Harry Potter (pouze pracovní název, který se pravděpodobně změní) vyjde na jaře 2012 u příležitosti Conu na vrbě v pražské městské knihovně na Smíchově.

Vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže Žoldnéři fantazie

Podmínky soutěže:

 • rozsah prací nesmí překročit 46.000 znaků včetně mezer (budeme to ověřovat, tak si to zkontrolujte – např. ve Wordu)
 • počet zaslaných prací od jednoho autora není omezen (ale uvědomte si, že budete konkurovat sami sobě)
 • povídky musí být v českém jazyce a musí obsahovat fantastické prvky (Žoldnéři fantazie se profilují jako fantasy soutěž, proto klasické SF raději posílejte jinam)
 • nesmí jít o práce již publikované, k publikaci připravované nebo obeslané v jiných soutěžích
 • každou práci vytiskněte ve 3 exemplářích, jednostranně, na formát A4 čitelným (méně je někdy více, takže nedoporučujeme různé umělecké fonty) fontem velikosti 12 s řádkováním 1,5 a všemi okraji nejméně 1,5 cm
 • práce sešijte sešívačkou nebo nějak jinak svažte (doporučujeme pro jistotu i číslovat stránky – když se práce změní v salát, je identifikace pořadí stránek někdy náročná)
 • soutěž je anonymní, takže práce nikde nepodepisujte!
 • k zásilce připojte v zalepené obálce papír, na němž bude vaše pravé jméno, adresa, datum narození, email, telefon a názvy všech vámi zaslaných prací (organizátoři budou respektovat přání autora být publikován pod pseudonymem, ale v obálce musí být vaše skutečné jméno a adresa!)
 • 3 nepodepsané exempláře od každé povídky + zalepenou obálku s osobními údaji zašlete poštou na adresu Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00. Na obálku napište heslo „Žoldnéři“
 • zároveň (tj. povídku musíte poslat poštou i elektronicky, jinak nebude do soutěže přijata!) zašlete povídku v elektronické formě ve formátu *.rtf z emailové adresy, která v zájmu zachování anonymity neobsahuje vaše jméno a příjmení (můžete si pro tento účel vytvořit třeba email na jméno postavy) na adresu zoldneri-fantazie@seznam.cz (soubor potřebujeme pro případné vydání a pro kontrolu délky práce)
 • organizátoři soutěže si vyhrazují právo (ne povinnost) na jedno otištění povídky
 • uzávěrka je 31. května 2012

P. S.: Soutěžní příspěvky nevracíme. Jsou archivovány pro další studium a stejně byste je zpátky nechtěli; po přečtení několika porotci vypadají, jako by je ožvýkal los.
P. P. S.: O místě slavnostního vyhlášení výsledků ty z vás, kteří se umístí, včas informujeme.

Zdroj: www.straky.cz.

Komentáře

Tedy já. Ono je vyhlášení Žoldnéřů snadné, poněvadž jsou pravidla stejná, jen to datum se mění.

Přidat komentář