SOUTĚŽ: Literární soutěž pro mladé spisovatele do 18 let

Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě vyhlašuje literární soutěž pro mladé spisovatele do 18 let o nejlepší sci-fi nebo fantasy povídku.

Téma soutěže: KNIHOVNA

Podmínky účasti:

  • Soutěž je určena pro autory do 18 let (včetně) s platným čtenářským průkazem.
  • Povídka musí obsahovat fantastický motiv a musí se týkat – alespoň částečně – tématu soutěže.
  • Maximální rozsah je pět stran formátu A4.
  • Součástí povídky musí být i přihláška s podpisem zákonného zástupce, kterým vyjadřuje souhlas s případný zveřejněním povídky na webových stránkách knihovny, výstavě, případně v tištěném sborníku.
  • Termín uzávěrky je 14. září 2012.
  • Povídky zasílejte poštou nebo přineste osobně na adresu Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Dětská knihovna, Kobližná 4, Brno 601 50 (na obálku napište heslo „literární soutěž“).
  • Vyhlášení výsledků s doprovodným programem proběhne ve středu 31. října 2012 v odpoledních hodinách. O podrobnostech vyhlášení budeme všechny soutěžící informovat. Na vítěze čekají zajímavé knižní ceny.

Verze *.doc s přihláškou.


Přihláška:

 

Jméno:

 

Věk:

 

Adresa:

 

Telefon:

 

Osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Odesláním vyplněné přihlášky do soutěže uděluje zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

Všechny soutěžní práce se stávají majetkem Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Vybrané práce budou zveřejněny na webových stránkách knihovny, vystaveny v prostorách KJM, případně otištěny ve sborníku. U každé práce bude uvedeno jméno autora a jeho věk.

Podpis zákonného zástupce:

 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

Přidat komentář