Oba díly cesty Rudé tanečnice jsem se zájmem přečetla, je to napínavý příběh s historickým pozadím, velmi dobře napsaný.  Pokud jde o recenzi Kateřiny Křížové, myslím, že je nesprávné kritizovat místo vlastního díla recenzi na dílo (a sám žádnou recenzi, která by ukázala, jak přesně má tedy tento literární útvar vypadat, nenapsat).   Jistě, Kateřina nebyla moc kritická a píše o knize s nadšením, ale asi se jí Rudá tanečnice opravdu líbila, což je její svaté právo. Ovšem účelem recenze by nemělo být zkritizovat autory tak, že na nich nezůstane nit suchá, ale vyjádřit svůj pokud možno objektivní názor.