Anonym

Alebo o tom, že scifisti na Slovensku ešte nevymreli. Po deväťmesačných prípravách, dňa 25. 2. 2011, vychádza na serveri scifi.sk zborník scifi poviedok s príznačným názvom Zárodky hviezd začína malú revolúciu v publikovní mladých, amatérskych autorov.

Sarden - internetový magazín o sci-fi a fantastice  /  šéfredaktor:  Martin Stručovský  /  zástupkyně šéfredaktora: Monika Dvořáková  / webmaster: Petr Šimčík / ISSN: 1805-2711