Bram a Ben sú kamoši. Nie super dobrý kamoši, iba kamoši. Jednoducho dvaja chlapi, ktorý spolu žijú, pretože je to pre oboch výhodné. Bram je flákač a (podľa Benových slov) retard.  Ben učí postihnuté deti. Takže je normálne, ak jeden druhého posielajú do šľaka, riti a Pekla.  Napriek tomu ich šokovalo, že sa jedného dňa Benove slová stali skutočnosťou.

Sarden - internetový magazín o sci-fi a fantastice  /  šéfredaktor:  Martin Stručovský  /  zástupkyně šéfredaktora: Monika Dvořáková  / webmaster: Petr Šimčík / ISSN: 1805-2711