Milí scifisti, ako ste si všimli, tohtoročné leto sa blíži ku koncu. Tí mladší už poctivo vysedávajú v laviciach, starší zas vybehávajú potvrdenia na zápis do vyššieho ročníka či s nostalgiou spomínajú v práci na krátku dovolenku. Dni sa budú skracovať, na nočné akcie si so sebou budem brať čím ďalej, tým hrubšiu bundu, a čoraz viac budem vysedávať v teple domova. Leto končí, jeseň začína... a tá sa ma opýta, čo som robil v lete. Pripravil som sa na temné obdobie roka poriadne?

Sarden - internetový magazín o sci-fi a fantastice  /  šéfredaktor:  Martin Stručovský  /  zástupkyně šéfredaktora: Monika Dvořáková  / webmaster: Petr Šimčík / ISSN: 1805-2711